Jedným z čiastkových cieľov konferencie je aj pokus o prijatie záverečných výziev, cestovných máp a rozdelenie konkrétnych úloh v oblasti ochrany prírody - konkrétne napr. v týchto oblastiach:

 • "Alternatívne" spôsoby manažmentu - najmä prirodzená pastva pôvodných herbivorov, vypaľovanie, disturbancia, vedecky riadené repatriácia, vytváranie a údržba zoostromov, obnova postindustrálnych území, a to nie ako alternatíva ochrany prírody, ale novodobý štandard
 • Podpora zámeru tetralaterálneho národného parku "Stredoeurópska delta Dunaja"
 • Bezzásahový režim v našich národných parkoch a alebo naopak časť našich národných parkov spáliť a následne nechať spásať zubrami, divokými koňmi a "praturami"?
 • Zmierniť príliš striktné a kontraproduktívne pravidlá ochrany bezstavovcov smerom k jedincom a naopak presmerovať pozornosť k ochrane celých populácií, respektíve biotopov.
 • Výzva k úprave poľnohospodárskych dotácií tak, aby neničili pôdu, vodu a biodiverzitu, zastavenie dotácií na zalesňovanie neplodných pôd
 • Výzva na podporu účinných spôsobov zadržania vody v krajine - nahradiť snahy o výstavby ďalších priehrad (prekonaný spôsob zadržania vody) na snahy o revitalizáciu vodných režimov krajiny a búranie priehrad (moderný spôsob zadržania vody v krajine)
 • Výzva k väčšiemu tlaku na postupné obmedzovanie pesticídov a ich náhradu za ekologicky a nezriedka aj ekonomicky výhodnejšie spôsoby ochrany prírodných produktov využívaných človekom
 • Výzva k väčšiemu dôrazu na boji proti klimatickým zmenám priamymi zásahmi do krajiny, ktoré do nej navracajú základný "ochladzujúci" prvok t.j. vodu
 • Výzva k lepšiemu využívaniu niektorých vybraných dotácií a znižovanie nezmyselnej byrokracie
 • Výzva na spoločné reformy ochrany prírody v strednej Európe "Od najvyšších poschodí po WC"
 • Výzva k šetrnému spôsobu života, ktorý nelikviduje prírodné zdroje trópov (konvenčný palmový olej, sója, banány, kakao, ryby a morské plody, plasty, chemikálie, ...).
 • Výzva na zastavenie deštruktívnych účinkov Nagojského Protokolu na vedu, ale aj na praktickú ochranu prírody.
 • Výzva k práci so širokou verejnosťou moderným spôsobom = tak, aby nám "obyčajní ľudia" konečne začali poriadne rozumieť a chápať, o čo nám ide

Výzvy, ktoré nestihneme prediskutovať a spoločne schváliť na tejto konferencii, by sme mali doriešiť na ďalších konferenciách, ktoré by v budúcnosti mali nadviazať na tento nultý ročník.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.