Všetko pre NIČ

Zdroj:https://www.facebook.com/lesoochranarske.zoskupenie.vlk/photos/a.285860544945/10150409170429946/?type=1&theater

V prednáške sa dozviete o lesoochranárskom zoskupení VLK, o ich práci, ktorej prioritou je záchrana prirodzených lesov na Slovensku. Prednáška bude o tom, ako veľa treba vykonať preto, aby sa aspoň na časti Slovenska nerobilo NIČ.

Prednášajúci:

Viliam Bartuš

Prednášajúci je aktívnym členom lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Cieľom VLKa je, aby sa nezasahovalo do lesov, aspoň na 10% územia Slovenska. Chcú, aby sa na týchto územiach nerúbalo, nepoľovalo, nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo, či nejazdilo na autách. Jednoducho, aby sa nezasahovalo do prirodzeného vývoja lesa s cieľom akokoľvek ho pozmeniť. 

Zdroj: https://www.vsetkoprenic.sk/

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.