Biodiverzita poľnohospodárskej krajiny a ako jej pomôcť? 

Dátum, čas a miesto konania: 23.8. 2019

BROZ

zdroj: www.broz.sk

Táto prednáška sa zaoberá aktuálnymi výzvami v ochrane prírody v poľnohospodárskom prostredí, biodiverzitou agrárnej krajiny a aktivity zamerané na jej zvýšenie. Z prednášky sa dozviete viac o týchto aktuálnych temách a tiež vám prezradia o projekte LIFE, ktorý je zacielený na obnovu biodiverzity v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky na Dolnom Žitnom ostrove. Práve Dolný Žitný ostrov tvorí z 95 % orná pôda. Vďaka spolupráci s organizáciimi, obcami a miestnymi družstvami sa im postupne darí vracať do tohto územia pestrý život.

Ostrovné lúky Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

foto z Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky

Prednášajúci:

Mgr. Žofia Filagová, BROZinPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.