Malo by to prebiehať súčasne v niekoľkých sálach naraz podľa ± jednotlivých blokov) na štvrtok, piatok, sobotu - nemôžeme zatiaľ zaručiť, že niektorý z potvrdených referátov sa ešte nezruší, ale zatiaľ je to dohodnuté takto:

David Číp, ČSOP JARO Jaroměř (CZ) 20 rokov skúseností s progresívnymi metódami ochrany prírody v SR - jazdy s tankmi, offroad a motokros v službách ochrany prírody, zoo stromy - veteranizácia drevín na podporu vzácneho xylofágneho hmyzu, riadené vypaľovanie, pastva oviec, kôz, oslov a koní, „pastva“ turistov, zoogeocatsching, buldozér a bager v službách ochrany prírody, údržba alpských trávnikov nad hornou hranicou lesa.

Mgr. Pavol Littera, Ph.D (SK) Kamenínske slanisko - Výsledky dosiahnuté pri ochrane najcennejšieho slaniska na Slovensku a plánované aktivity

RNDr. Dipl. Ing. Karel Černý, Tiroler Landesmuseum Ferdinandom (AT) Ochrana motýľov v Rakúsku - progresia alebo naopak veľké rezervy?

Mgr. Břenek Michálek (CZ) Neštátna rezervácia - Vtáčí park Josefovské lúky, Ľudia prírode - príroda ľuďom, ako vznikal prvý vtáčí park v Českej republike a čo všetko sa už (ne)podarilo?

Ervín Hapl, OZ Živá planina (SK) Praktická ochrana sysľa pasienkového v Muránskej planine

Mgr. Lukáš Čížek Ph.D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ) Moravská Amazonka je ohrozenejšia ako tá juhoamerická - pomôže s jej aktívnou ochranou pripravovaný tetralaterálny národný park „Stredoeurópska Delta Dunaja“, alebo prečo by sme nížinné lesy nemali chrániť bezzásahovým spôsobom?
 

Jakub Cíbik, OZ Pre Prírodu (SK) Praktická ochrana jasnoňa červenookého v Bielych Karpatoch

Mgr. Dalibor Dostál, Česká krajina (CZ) Prirodzená pastva zubrov, spätne šľachtených "praturov" a divokých koní- najšetrnejší a najekonomickejší spôsob starostlivosti o prirodzené bezlesie nielen v Motýlej rezervácii divokých koní v bývalom vojenskom priestore Milovice - Mladá

Pavel Skala, Pražská pastvina a spolok Třesina (SK) Repatriácia vzácnych druhov motýľov v Českej republike

Mgr. Matúš Kováč, SON - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SK): Praktická ochrana netopierov v urbanizovanom prostredí

Marie Slabejová, SEMIX PLUSO s.r.o. (CZ) Prvá firemná rezervácia v Českej republike

Mgr. Lubomír Tichý, Ph. D., Pozemkový spolok Hády (CZ) Pastva s využitím lám, alpák a zimná žatva - netradičné, no o to účinnejšie spôsoby hospodárenia v krajine s ohľadom na podporu biodiverzity.

RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph. D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ): Zabije Nagojský protokol výskum v ochrane prírody?

RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický inštitút Veronica (CZ) RNDr. Blanka Mikátová, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR (CZ) Praktická ochrana a výskum užovky stromovej v NP Podyjí a CHKO Biele Karpaty Vojtěch Koštíř, Pražský pasienok a Prázdne pozemky (CZ) Komunitná pastva oviec a kôz ako prostriedok ochrany prírody v Prahe a ako súvisí s ochranou biodiverzity iniciatíva Prázdne pozemky?

David Číp, Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Jaroměř (CZ) Na čo (ne)potrebujeme záchranné stanice pre divé zvieratá?

Mgr. Lukáš Čížek Ph.D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ) Chcete chrániť prírodu? Učte deti zbierať hmyz! alebo Od perzekúcie zberateľov ku skutočnej ochrane biodiverzity

RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický inštitút Veronica (CZ) Program Prírodná záhrada - Rakúsky model využívaný nielen v Českej republike

Ing. Roman Hamerský, MSc., Správa CHKO České stredohorie (CZ) Life + v Českom stredohorí - Skúsenosti a odporúčania z ochranárskej praxe

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.