PROGRAM KONFERENCIE

Konferencia je zameraná na ukážky správnej ochranárske praxe priamo v teréne, kedy je na tento účel ideálny termín pre prírodovedné exkurzie. Dopoludnia a popoludní navštívime vybrané prírodné rezervácie, v ktorých sa podarilo zabezpečiť primeranú údržbu v rámci moderných ochranárskych metód, večery následne venujeme ochranárskej teórii, tým najpraktickejším nástrojom, ktoré potrebuje progresívny ochranár k svojej práci, noci zasvätíme neformálnym diskusiám v kuolároch.

 Streda 13.6.2018

Informácie o priebehu exkurzií na Severnej a Južnej Morave dostávajú iba tí ktorí sa prihlásili k účasti na moravských exkurziach.

Štvrtok 14. 6. 2018

Terénna exkurzia Povážský Inovec

Odjazd Nitra 8:00

Cca 9:00 - Príjazd Beckovské Skalice - Beckov (hromadný príjazd na lokalitu sa môže oneskoriť a preto sa začne možno neskôr ako o 9:00). Ti ktorí dorazia po vlastnej osi po zahájení exkurzie sa môžu kedykoľvek pripojiť – budeme sa pohybovať predovšedtkým v okolí náučného chodníka. Pre aktuálne informácie možno priamo na mieste volať: Matúš Ďurček + 421 903 298 244, Katarína Devánová + 421 903 298 240, Katarína Rajcová + 421 911 011 376, Sylva Mertanová (riaditeľka CHKO BK) + 421 911 011 364, David Číp +420 603 847 189

Dobrá prax v PR Beckovské Skalice (obnovená pastva, vytváranie úhoru na podporu poľných burín, manažmentové zásahy na podporu orchideí a motýľov), prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi CHKO Biele Karpaty

Východiskový bod je na začiatku náučného chodníka (pri kríži) pri ceste Rakoľuby – Beckov - 48.7743317N, 17.8919925E Je tam vhodná plocha na odstavenie autobusu aj áut. Predpokladané ukončenie exkurzie v PR Beckovské skalice a následný odjazd je cca 11:00

Biologické podrobnosti k lokalite vrátane fotogalérie TU

Cca 11:15 - príchod Lúka (Tematín) a následná exkurzia

Dobrá prax v NPR Tematínska lesostep (likvidácia náletov aj výsadby borovice čiernej a jaseňa mannového, zásahy na podporu miestnej biodiverzity), prírodovedná exkurzia s pracovníkmi CHKO Biele Karpaty

Východzí bod je centrum obce Lúka tu: 48.6575917N, 17.8785331E, kde je možné zaparkovať. Pokračovať budeme po modrej turistickej značke SV smerom až k vodárni tu: 48.6617567N, 17.8938833E kde bude prvé miesto exkurzie. Dalšia časť exkurzie záleží na tom ako sa všetko bude časovo stíhať, ako uvažovaná alternativa je i rozdelenie na dve skupiny (rýchlejšie a pomalšie). Tematínská lesostep je zložitejšia na orientáciu a hrozí blúdenie účastníkov, preto doporučujeme doraziť na miesto zrazu včas a držať sa skupiny.

Biologické podrobnosti k lokalite vrátane fotogalérie TU

Občerstvenie si počas exkurzie zabezpečuje každý sám a pretože nebude čas na nákupy, odporúčame si ho zabezpečiť na celý deň do predu. V obci Lúka je výdatný zdroj pitnej vody (48.6612111N, 17.8903858E), okolo ktorého povedie trasa exkurzie a kde bude možné doplniť zásobu. Po skončení exkurzií sa dá zastaviť na námestí, kde je obchod s potravinami. Krčma bola, Žiaľ, zrušené. Toalety po ceste nikde nie sú.

Odchod z obce Lúka smer Nitra medzi cca 14:00 - 14:30

Príjazd do Nitry cca 16:00, kedy je pauza na neskorý obed / večeru, ktorú si každý zabezpečuje sám lebo sa napriek nemalej snahe aj sľubom zatiaľ nepodarilo pre konferenciu aj celý Ekofestivale zabezpečiť zo strany MŽP slovenský republiky akúkoľvek podporu.

Možnosť spoločného stravovania v reštaurácii.

1. deň konferencie Ochrana prírody v praxi

Zahájenie konferencie prebehne o cca 17:00 – 17:05 v areáli Agroinštitútu Nitra, š.p. (GPS: 48° 18' 21.4661281" N 18° 5' 59.3134403" E)

Základné plenárne prednášky:

17:05 -17:50

Mgr. Lukáš Čížek Ph.D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějovickách (CZ)
Moravská Amazonka je ohrozenejšia ako tá juhoamerická - pomôže jej s aktívnou ochranou pripravovaný tetralaterálny národný park „Stredoeurópska Delta Dunaja“, alebo prečo by sme nížinné lesy nemali chrániť bezzásahovým spôsobom?


17:50 – 18:30

Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D. 
Prirodzená pastva zubrov, spätne šľachtených "praturov" a divokých koní- najšetrnejší a najekonomickejší spôsob starostlivosti o prirodzené bezlesie nielen v Motýlej rezervácii divokých koní v bývalom vojenskom priestore Milovice - Mladá

18:30 – 18:45 Diskusia – bezzásahovosť na území národných parkov alebo radšej oheň, vel kopytníci a disturbancie?

Prestávka 18:45 – 18:55 a rozdelenie na dve sekcie

Sekcia I – Všeobecná a druhová ochrana prírody

18:55 – 19:15 Ervín Hapl, OZ Živá planina (SK)
Praktická ochrana sysľa pasienkového v Muránskej planine

19:15 - 19:35 RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph. D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ) 
Zabije Nagojský protokol výskum v ochrane prírody?

19:35 – 20:55 Mgr. Lubomír Tichý, Ph. D., Pozemkový spolok Hády (CZ)
Pastva s využitím lám, alpák a zimná žatva - netradičné, no o to účinnejšie spôsoby hospodárenia v krajine s ohľadom na podporu biodiverzity.

20:15 – 20:35 Ing. Jan Moravec, zástupca kancelárie Českého zväzu ochrancov prírody a koordinátor národného programu na podporu pozemkových spolkov a kampane Miesto pre prírodu (CZ)
Pozemkové spolky a kampaň Miesto pre prírodu - praktické skúsenosti, ktoré priniesol čas20:35 – 20:55 Mgr. Lukáš Čížek Ph.D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ) 
Chcete chrániť prírodu? Učte deti zbierať hmyz! alebo Od perzekúcie zberateľov ku skutočnej ochrane biodiverzity

Sekcia II – Aktivna ochrana prírody prostredníctvom pastvy, kosenia a revitalizác prírodných biotopov

18:55 – 19:15 Ing. Katka Béreseová, Slovenská agentúra životného prostredia (SK) 
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE)

19:15 - 19:35 Mgr. Břenek Michálek, Česká spoločnost ornitologická (CZ)

Neštátna rezervácia - Vtáčí park Josefovské lúky - Ľudia prírode - príroda ľuďom, ako vznikal prvý vtáčí park v Českej republike a čo všetko sa už (ne)podarilo?

19:35 – 20:55 Mgr. Marie Slabejová, SEMIX PLUSO s.r.o. (CZ)
Kozmické lúky a dalšie prvé firemné rezervácie v Českej republike

20:15 – 20:35 Mgr. Filip Lysák, Špecialista na zabezpečovaní manažmentových prác na území SR (CZ)
Praktické skúsenosti z revitalizácie rašelinísk a mokradí na Vysočine s využitím ťažkej techniky

20:35 – 20:55 Ing. Roman Hamerský, MSc., Správa CHKO České stredohorie (CZ) Life + v Českom stredohorí
Skúsenosti a odporúčania z ochranárskej praxe

20:55 – ?? zlúčenie sekcií a spoločná diskusia na tému pastva hospodárskych zvierat a ťažká technika

Piatok 15. 6. 2018

Odjazd Nitra 8:00

Cca 8:30 - Jatov - ukážka z hľadiska ochrany vtáctva ošetreného a zviditeľneného elektrického vedenia
Cca 9:15 príchod
Tvrdošovce a následná exkurzia na Pánske lúky a k havranej kolónii
Východiskový bod je SV koniec Orechov
ej ulice (48.0991014N, 18.0403969E) na SV okraji obce Tvrdošovce, kde je možné zaparkovať alebo dôjsť od vlakovej zastávky Tvrdošovce. Pokračovať budeme SV smerom na Panské Lúky.
Správna prax na slaniskách v okolí obce Tvrdošovce (CHVÚ Dolné Považie), návšteva slaniska a priľahlého topoľového lesíka - historického hniezdiska sokola kobcovitého - s ukážkou manažmentových opatrení (inštalácia búdok, výsadba stromov, ochrana a podpora havranej kolónie atď.). Prírodovedná exkurzia s pracovníkmi RPS, ŠOP SR a BROZ.
Cca 10:30 odchod z obce Tvrdošovce

Cca 11:35 príchod do osady Čenkov (Mužla) a exkurzia na Čenkovskú step
Východiskový bod je plocha na okraji osady Čenkov (47.7649500N, 18.5296989E) pri hlavnej cest
e Mužla / Kravany nad Dunajom, odkiaľ budeme pokračovať SV na Čenkovská step.
Dobrá prax v NPR Čenkovská step, Prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZ
Cca 12:35 odchod od osady Čenkov

Cca 13:00 príjazd Kamenín a následná exkurzia na Kamenínské slaniská

Dobrá prax v NPR Kamenínske Slanisko, ktora priam zázračne prosperuje na základe miestnych ochranárskych z
ásahov - predovšetkým obnovením pastvy a vodného režimu, Prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZ.

Odchod z obce Kamenín Lúka smer Nitra medzi cca 14:00 - 14:30
Príjazd do Nitry
cca 16:00, kedy je pauza na neskorý obed / večeru, ktorú si každý zabezpečuje sám lebo sa napriek nemalej snahe aj sľubom zatiaľ nepodarilo pre konferenciu aj celý Ekofestival zabezpečiť zo strany MŽP Slovenskej republiky akúkoľvek podporu. Možnosť spoločného stravovania v reštaurácii.
Občerstvenie si počas exkurzie zabezpečuje každý sám a pretože nebude čas na nákupy, odporúčame si ho zabezpečiť na celý deň dopredu. Vodu nie je možné nikde cestou dočerpať, do úvahy pripadá iba zastávka na čerpacej benzínov
ej stanici v obci Štúrovo.

Zahájenie druhého dňa konferencie prebehne
o cca 17:00 - 17:05 v areáli Agroinštitútu Nitra, š.p. (GPS: 48 ° 18 '21.4661281 "N 18 ° 5' 59.3134403" E)2. deň konferencie Ochrana prírody v praxi

Základná plenárna prednáška:

17:05 -17:80

David Číp, ČSOP JARO Jaroměř (CZ)
20 rokov skúseností s progresívnymi metódami ochrany prírody v SR - jazdy s tankmi, offroad a motokros v službách ochrany prírody, zoo stromy - veteranizácia drevín na podporu vzácneho xylofágneho hmyzu, riadené vypaľovanie, pastva oviec, kôz, oslov a koní, „pastva“ turistov, zoogeocatsching, buldozér a bager v službách ochrany prírody, údržba alpských trávnikov nad hornou hranicou lesa.

Sekce I – Všeobecná a druhová ochrana prírody

18:00 – 18:40 Jiří Řehounek, Calla (CZ)
Ekologická obnova míst narušených těžbou aneb pískovny jako (nevyužitá) příležitost pro ochranu přírody

18:40 – 19:00 RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický inštitút Veronica (CZ) RNDr. Blanka Mikátová, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR (CZ)
Praktická ochrana a výskum užovky stromovej v NP Podyjí a CHKO Biele Karpaty

19:00 – 19:20 Mgr. Pavol Littera, Ph.D (SK) Kamenínske slanisko
Výsledky dosiahnuté pri ochrane najcennejšieho slaniska na Slovensku a plánované aktivity

19:20 – 19:40 RNDr. Blanka Mikátová, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR (CZ)
Ochrana obojživelníků prostřednictvím pojezdů tanky a jiné vojenské techniky v PP Na Plachtě v Hradci Králové

Prestávka 19:40 –19:50

19:50 – 20:10 Arthur F. Sniegon, Save-Elephants (CZ)
Záchrana slonů ve střední Africe

20:10 -20:30 Mgr. Kateřina Holubová, Kukang (CZ)
Ochrana outloně váhavého v Inonésii

20:30 – 20:50 RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický inštitút Veronica (CZ)
Program Prírodná záhrada - Rakúsky model využívaný nielen v Českej republike

20:50 – 21:10 Iva Bernáthová, Derbianus Conservation a Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze (CZ)
Záchrana největší antilopy světa (referát zatím v jednání)

Sekcia II – Praktická ochrana našich dravcov a sov

18:00 – 18:20 Mgr. Lucia Deutschová, O.z. Ochrana dravcov na Slovensku (SK)

Králi oblohy – keď je práca záľubou

Dravce a sovy sú naša vášeň. Svojou prácou zlepšujeme ich životné podmienky vo voľnej prírode a skúmame všetko čo s nimi súvisí už vyše 40 rokov.

18:20 – 18:40 Ing. Otakar Závalský, Záchranná stanica Bartošovice - ZO ČSOP Nový Jičín (CZ)
Návrat orla skalného do Českej republiky

18:40 – 19:00 Mgr. Tomáš Veselovský Ph.D., Jozef Chavko, Ing. Zuzana Guziová /o.z. Ochrana dravcov na Slovensku/

Monitoring orlov kráľovských na Slovensku

Aktuálne poznatky o hniezdiacej populacii orla kralovského na západnom a východnom Slovensku. Telemetria ako nástroj pre výskum pohniezdnej disperzie a identifikácia mortality mláďat.

19:00 – 19:20 RNDr. Roman Slobodník Ph.D., Jozef Chavko, /o.z. Ochrana dravcov na Slovensku/

Sokol červenonohý - veľký návrat?!

Aktualne poznatky o sucasnej populacii sokola červenonohého, jej historicky vývoj, a aktivity na jeho návrat na Slovensko ako hniezdiaceho druhu. Zaujímavosti z hniezdnej fidelity a filopatrie a nové poznatky z jeho migrácie na základe satelitnej temeletrie.

 

19:20 – 19:40 RNDr. Marek Gális Ph.D., Ing. Ján Šmídt, Ing. Ervín Hapl, Mgr. Lucia Deutschová, /o.z. Ochrana dravcov na Slovensku/

Vtáky vs. elektrické vedenia – fakty a riešenia

Problematike stretov vtáctva s elektrickým vedením sa venuje v posledných desaťročiach pomerne veľká pozornosť ako u nás, tak aj v zahraničí (krajiny EÚ, USA, JAR). Na Slovensku sa problémom zaoberá ornitologická verejnosť v spolupráci s energetickými spoločnosťami približne od roku 1990. Na základe zistených poznatkov bol v roku 2012 iniciovaný projekt LIFE Energia, kde kľúčovým komponentom je terénny monitoring, ako východisko pre návrh riešení. Od januára do konca septembra 2015 sa v trinástich Chránených vtáčích územiach zmapovalo viac ako 7 tisíc kilometrov elektrického vedenia. Účelom monitoringu bolo zozbieranie vstupných dát pre určenie najrizikovejších úsekov elektrických vedení. Na úsekoch v rozsahu 82 km prebieha od roku 2016 inštalácia približne 8000 špeciálnych prvkov. Tie zvýšia viditeľnosť 22 kV a 110 kV vedení a pred nárazom zachránia minimálne 600 vtákov ročne.

Prestávka 19:40 –19:50

Sekce III – Praktická ochrana bezstavovcov

19:50 – 20:00 Jakub Cíbik, OZ Pre Prírodu (SK)
Praktická ochrana jasnoňa červenookého v Bielych Karpatoch

20:00 – 20:20 RNDr. Dipl. Ing. Karel Černý, Tiroler Landesmuseum Ferdinandom (AT)
Ochrana motýľov v Rakúsku - progresia alebo naopak veľké rezervy?20:20 – 20:40 Pavel Skala, Pražská pastvina a spolok Třesina (SK)
Repatriácia vzácnych druhov motýľov v Českej republike

20:40 – 21:00 Vojtěch Koštíř, Pražský pasienok a Prázdne pozemky (CZ)
Komunitná pastva oviec a kôz ako prostriedok ochrany prírody v Prahe a ako súvisí s ochranou biodiverzity iniciatíva Prázdne pozemky?

21:00 _ 21:10 Mgr. Václav John, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (CZ)
Záchranný program pro hnědáska osikového na území České republiky (referát zatím v jednání)Sobota 16.6.2018

9:00 – 11:00 Fórum o praktickej ochrane prírody, prvá časť – nový vedecký pohlad na zpôsoby ochrany prírody v strednej Európe

13:00 – 15:00 Fórum o praktickej ochrane prírody, druhá časť – výzvy ochrany prírody

20.00. - ?? Nočná prírodovedecká exkurzia -  Úpätie Zobora - PR Lupka, odchyt vtáctva za účelom krúžkovania, lákanie nočného hmyzu na svetelný zdroj, odchyt a určovanie netopierov pomocou ultrazvukového detektoru.Nedeľa 17.6.2018

10.00 - 12.00 prírodovedecká exkurzia – Zobor vedená pracovníkmi CHKO Ponitrie

11.00 - 14.30 správna prax vo vojenskom výcvikovom priestore na Záhorí, prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZ

ÚEV Bežnisko je najväčšou dopadovou plochou vo VO Záhorie s rozlohou vyše 900 ha a s výskytom najzachovalejších biotopov pieskových dún a vresovísk na Slovensku. Keďže ide o aktívne využívanú strelnicu, na vstup bude vybavované povolenie z rezortu obrany - prosím záujemcov o nahlásenie sa na e-mail klimova@broz.sk najneskôr do utorka 12.6.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.