TERÉNNE EXKURZIE

Štvrtok 14. 6. 2018

10.00 - 11.30 dobrá prax v PR Beckovské Skalice (obnovená pastva, vytváranie úhoru na podporu poľných burín, manažmentové zásahy na podporu orchideí a motýľov), prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi CHKO Biele Karpaty

Alternatívny program v ČR pri dostatočnom množstve záujemcov:

10.00 - 11.30 dobrá prax ale aj prekážky, ktoré treba ešte prekonať v CHKO Pálava = prvá časť exkurzie NPR Slanisko u Nesytu, obnažené dno rybníka Nesyt v NPR Lednické rybníky, prírodovedná exkurzia s pracovníkmi správy CHKO Pálava

12.30 - 15.30 dobrá prax v NPR Tematínska lesostep (likvidácia náletov aj výsadby borovice čiernej a jaseňa mannového, zásahy na podporu miestnej biodiverzity), prírodovedná exkurzia s pracovníkmi CHKO Biele Karpaty

Alternatívny program v ČR pri dostatočnom množstve záujemcov:

12.30 - 14.30 druhá časť exkurzie v CHKO Pálava - lesy a stepi NPR Devín, Kotol, Tiesňava (likvidácia invazívneho borytu, presvetľovanie, manažment stepí, ...), prírodovedná exkurzia s pracovníkmi správy CHKO Pálava

Piatok 15. 6. 2018

9:30 - 12:00 správna prax na slaniskách v okolí obce Tvrdošovce (CHVÚ Dolné Považie), návšteva slaniska a priľahlého topoľového lesíka - historického hniezdiska sokola kobcovitého - s ukážkou manažmentových opatrení (inštalácia búdok, výsadba stromov, ochrana a podpora havranej kolónie atď.). Prírodovedná exkurzia s pracovníkmi RPR, ŠOP SR a BROZ.

10.00 - 11.30 dobrá prax v NPR Kamenínske slanisko, ktorá priam zázračne prosperuje na základe miestnych ochranárskych zásahov - predovšetkým obnovenie pastvy a vodného režimu, prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZ

12.30 - 13.30 dobrá prax v NPR Čenkovská lesostep, prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZ

14.00 - 15.30 dobrá prax na Veľkolélskom ostrove, prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZ

Sobota 16.6.2018

20.00. - ?? Nočná prírodovedecká exkurzia do NPR Zoborská lesostep, odchyt vtáctva na účely krúžkovania, lákanie nočného hmyzu na svetelný zdroj, odchyt a určovanie netopierov pomocou ultrazvukového detektoru.

Nedeľa 17.6.2018

10.00 - 12.00 prírodovedecká exkurzia do NPR Zoborská lesostep vedená pracovníkmi CHKO Ponitrie

11.00 - 14.30 správna prax vo vojenskom výcvikovom priestore na Záhorí, prírodovedecká exkurzia s pracovníkmi BROZREFERÁTY
Potvrdené referáty na denný aj večerný program:

malo by to prebiehať súčasne v niekoľkých sálach naraz podľa ± jednotlivých blokov) na štvrtok, piatok, sobotu - nemôžeme zatiaľ zaručiť, že niektorý z potvrdených referátov sa ešte nezruší, ale zatiaľ je to dohodnuté takto:

David Číp, ČSOP JARO Jaroměř (CZ)
20 rokov skúseností s progresívnymi metódami ochrany prírody v SR - jazdy s tankmi, offroad a motokros v službách ochrany prírody, zoo stromy - veteranizácia drevín na podporu vzácneho xylofágneho hmyzu, riadené vypaľovanie, pastva oviec, kôz, oslov a koní, „pastva“ turistov, zoogeocatsching, buldozér a bager v službách ochrany prírody, údržba alpských trávnikov nad hornou hranicou lesa.

Mgr. Pavol Littera, Ph.D (SK) Kamenínske slanisko
Výsledky dosiahnuté pri ochrane najcennejšieho slaniska na Slovensku a plánované aktivity

RNDr. Dipl. Ing. Karel Černý, Tiroler Landesmuseum Ferdinandom (AT)
Ochrana motýľov v Rakúsku - progresia alebo naopak veľké rezervy?

Mgr. Břenek Michálek (CZ) Neštátna rezervácia - Vtáčí park Josefovské lúky,
Ľudia prírode - príroda ľuďom, ako vznikal prvý vtáčí park v Českej republike a čo všetko sa už (ne)podarilo?

Ervín Hapl, OZ Živá planina (SK)
Praktická ochrana sysľa pasienkového v Muránskej planine

Mgr. Lukáš Čížek Ph.D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ)
Moravská Amazonka je ohrozenejšia ako tá juhoamerická - pomôže jej s aktívnou ochranou pripravovaný tetralaterálny národný park „Stredoeurópska Delta Dunaja“, alebo prečo by sme nížinné lesy nemali chrániť bezzásahovým spôsobom?

 

Jakub Cíbik, OZ Pre Prírodu (SK)
Praktická ochrana jasnoňa červenookého v Bielych Karpatoch

Mgr. Dalibor Dostál, Česká krajina (CZ)
Prirodzená pastva zubrov, spätne šľachtených "praturov" a divokých koní- najšetrnejší a najekonomickejší spôsob starostlivosti o prirodzené bezlesie nielen v Motýlej rezervácii divokých koní v bývalom vojenskom priestore Milovice - Mladá

Pavel Skala, Pražská pastvina a spolok Třesina (SK)
Repatriácia vzácnych druhov motýľov v Českej republike

Mgr. Matúš Kováč, SON - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SK)
Praktická ochrana netopierov v urbanizovanom prostredí

Marie Slabejová, SEMIX PLUSO s.r.o. (CZ)
Prvá firemná rezervácia v Českej republike

Ing. Katka Béreseová, Slovesnká agentúra životného prostredia (SK) 
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE)

Mgr. Lubomír Tichý, Ph. D., Pozemkový spolok Hády (CZ)
Pastva s využitím lám, alpák a zimná žatva - netradičné, no o to účinnejšie spôsoby hospodárenia v krajine s ohľadom na podporu biodiverzity.

RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph. D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ) 
Zabije Nagojský protokol výskum v ochrane prírody?

RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický inštitút Veronica (CZ) RNDr. Blanka Mikátová, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR (CZ)
Praktická ochrana a výskum užovky stromovej v NP Podyjí a CHKO Biele Karpaty

Vojtěch Koštíř, Pražský pasienok a Prázdne pozemky (CZ)
Komunitná pastva oviec a kôz ako prostriedok ochrany prírody v Prahe a ako súvisí s ochranou biodiverzity iniciatíva Prázdne pozemky?

David Číp, Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Jaroměř (CZ)
Na čo (ne)potrebujeme záchranné stanice pre divé zvieratá?

Mgr. Lukáš Čížek Ph.D., Entomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budějoviciach (CZ) 
Chcete chrániť prírodu? Učte deti zbierať hmyz! alebo Od perzekúcie zberateľov ku skutočnej ochrane biodiverzity

RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický inštitút Veronica (CZ)
Program Prírodná záhrada - Rakúsky model využívaný nielen v Českej republike

Ing. Roman Hamerský, MSc., Správa CHKO České stredohorie (CZ) Life + v Českom stredohorí
Skúsenosti a odporúčania z ochranárskej praxe


Ing. Otakar Závalský, Záchranná stanica Bartošovice - ZO ČSOP Nový Jičín (CZ)
Návrat orla skalného do Českej republiky

Mgr. Filip Lysák, Špecialista na zabezpečovaní manažmentových prác na území SR (CZ)
Praktické skúsenosti z revitalizácie rašelinísk a mokradí na Vysočine s využitím ťažkej techniky

Ing. Jan Moravec, zástupca riaditeľa Kancelárie Českého zväzu ochrancov prírody a koordinátor národného programu na podporu pozemkových spolkov a kampane Miesto pre prírodu (CZ)
Pozemkové spolky a kampaň Miesto pre prírodu - praktické skúsenosti, ktoré priniesol čas

Lucia Deutschová (SK): Králi oblohy - keď je práca záľubou
prednáška o RPSke, teda mimovládnej Ochrane dravcov na Slovensku v minulosti a dnes

Tomáš Veselovský, Jozef Chavko, Zuzana Guziová (SK): Monitoring Orlov kráľovských na Slovensku
Prednáška o aktuálnej populácii Orla kráľovského

Roman Slobodník, Jozef Chavko (SK): Sokol červenonohý - veľký návrat ?!
Prednáška o historickom vývoji a súčasnej populácii Sokola červenonohého

Marek Gális, Ján Smidt, Ervín Hapl, Lucia Deutschová (SK):
Vtáky vs. elektrické vedenie - fakty a riešenia

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.