Plasty, hrozba či pomoc ?

V prednáške sa dozviete o zamorení našej planéty plastami a o riziku, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie v dôsledku obsahu viacerých chemických látok (ftaláty, bisfenol A). Ftaláty zaraďujeme medzi chemické látky, ktoré sú schopné narušiť rovnováhu v organizme. Zistíte ako veľmi je životné prostredie ohrozené v dôsledku používania plastových produktov, ale tiež o možnostiach obmedzenia používania plastových výrobkov obsahujúcich toxické látky.

Prednášajúci:

Doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.

Zdroj. https://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/e-noviny-2014/1-2014/veda-v-centre-nitra-doba-plastova-ftalaty-a-ludske-zdravie.html?page_id=1158

Stručný životopis:

Pracuje ako vedecko-výskumný pracovník. Vedúca fyziologicko-analytického laboratória. Posledných 8 rokov sa špecializuje na ľudský biomonitoring ftalátov v moči a posúdenie environmentálnej expozície a toxicity ftalátov v rôznych typoch pracovného a výučbového prostredia s rôznym environmentálnym zaťažením, vekovým a pohlavným zložením, ako i z rozličných geografických a socioekonomických oblastí z územia Slovenskej republiky.


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.