HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:

občianske združenie ESORG Slovensko
HLAVNÍ SPOLUORGANIZÁTORI:

Koalícia proti palmovému oleju, SK, CZ, PL (Palm Oil Watch International)

Slovenská štátna ochrana prírody (SK) - v rokovaní

Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky (CZ)

Agroinštitút (SK)

Český zväz ochrancov prírody JARO Jaroměř + celá akčná ochranárska skupina JARO (CZ)

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ (SK)

Pre prírodu (SK)

Ochrana dravcov na Slovensku (SK)

Aliancia zodpovedných (CZ)

Memsource - Translation Environment (SK)

SEMIX PLUSO s.r.o. (CZ)

OZ Prales (SK) 

Český zväz ochrancov prírody Česká republika (CZ)

WWF DCP (SK)

Slovenská ornitologická spoločnosť (SK)

  

ĎALŠÍ AKTÍVNI USPORIADATELIA:
V skupine ďalších spolupracujúcich skupín aj jednotlivcov nájdete: 

>> Mimovládne organizácie

>> Inštitúcie

>> Štátna ochrana prírody

>> Firmy aktívne chrániace prírodu

>> Mediálni partneriMIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE:

OZ Živá planina (SK)

SON - Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SK)

Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom (SK)

Pražská pastvina (ČR)

Česká krajina (CZ)

Český zväz ochrancov prírody Morava (CZ)

Arion Olomouc (CZ)

SOM - Spoločnosť pre ochranu motýľov (CZ)

ZO ČZOP Pozemkový spolok Hády (CZ)

Ekocentrum a záchranná stanica pre divé zvieratá Huslík (CZ)

Třesina (CZ)

Východočeská pobočka Českej spoločnosti ornitologickej (CZ)

Český zväz ochrancov prírody Podještědí (CZ)

ČZOP Smiřice (CZ)

Záchranná stanica Bartošovice - ZO ČZOP Nový Jičín (CZ)

Naturschutzbund Österreich (AT) - v rokovaní

Rezekvítek (CZ) - v rokovaní

Český zväz ochrancov prírody - Ústredná výkonná rada (CZ) - v rokovaní

ČZOP Pardubice (CZ) - v rokovaníINŠTITÚCIE:

Ekologický inštitút Veronica (ČR)

Etomologický ústav Akadémie vied ČR v Českých Budejoviciach (ČR)

Slovenská agentúra životného prostredia (SK)

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie (SK) - v rokovaní

Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach (CZ) - v rokovaní

Karlova univerzita Praha (CZ) - v rokovaní

Slovenská akadémia vied (SK) - v rokovaní

Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre (SK) - v rokovaní

Ministerstvo životného prostredia (SK) - v rokovaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumov a športu (SK) - v rokovaníŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY:

Správa CHKO Biele Karpaty (SK)

Správa CHKO Pálava (CZ)

Správa CHKO České stredohorie (CZ)

Správa CHKO Ponitrie (SK)

Správa CHKO Záhorie (SK)

Správa CHKO Dunajské Luhy (SK)

Správa CHKO Cerová vrchovina (SK) - v rokovaní

NP Slovenský kras (SK) - v rokovaní

NP Muránska planina (SK) - v rokovaní

NP Velka Fatra (SK) - v rokovaní

NP Slovenský raj (SK) - v rokovaní

 

Súkromné firmy aktívne chrániaci prírodu:

SEMIX PLUSO

Slušná firmaMEDIÁLNI PARTNERI:
Avifauna (CZ)
Radio Expres (SK)
RStV (SK)
RegiJet (CZ) - v rokovaní


ÚČASTNÍCI:

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.