ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV

PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA  JE ÚČASŤ NA EKOFESTIVALE ZDARMA!

PREDAJCOVIA SA REGISTRUJÚ PRIAMO CEZ VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX. PROSÍM KONTAKTUJTE OBCHODNÚ MANAŽÉRKU LENKU HAVERLÍKOVÚ NA HAVERLIKOVA@AGROKOMPLEX.SK !

Každý vystavovateľ bude mať k dispozícii priestor kde si môže rozložiť svoj prezentačný stánok. Štandardný rozmer je 3 x 3 m. V prípade potreby je možnosť dohodnúť sa na väčšom priestore. Stánok + jeho vybavenie je možné si zapožičať aj od Výstaviska Agrokomplex, na požiadanie zašleme katalóg s podmienkami prenájmu.

Občianske združenia, neziskové organizácie ako aj organizácie štátnej či verejnej správy pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia neplatia žiadny účastnícky poplatok.

Rešpektujte prosím nasledovné organizačné pokyny:

 • Príchod na festival:
  Brány festivalu sa otvoria v každý deň konania festivalu o 9:00 hod. Z toho dôvodu žiadame vystavovateľov, aby prišli tak, aby si svoje prezentačné stánky pripravili včas.
 • Prítomný prezentujúci:
  Po celú dobu trvania festivalu pre verejnosť musí byť na prezentačnom stánku vašej organizácie niekto prítomný a nemali by ste výstavné miesto opustiť pred skončením festivalového dňa.
 • Trvanie festivalu: 
  22. - 24. augusta: 9:00 - 18:00
  NEDEĽA 25. augusta: 9:00 – 17:00

  Príprava prezentácie

  Prezentácia na našom podujatí je skvelou príležitosťou predstaviť Vašu organizáciu a jej činnosť verejnosti, potenciálnym dobrovoľníkom, darcom a klientom. Pri príprave je dobré zamyslieť sa nad tým, čoho chcete prezentáciou docieliť, a tomu ju aj prispôsobiť. Odporúčame pripraviť si fotografie, filmy, výrobky, letáky a ďalšie materiály informujúce o Vašich aktivitách. Pokiaľ chcete verejnosti predstaviť svoju činnosť aj prostredníctvom živého vystúpenia, prednášky na pódiu, videoprojekciou apod., neváhajte nás prosím kontaktovať, radi vám s prípravou pomôžeme.

  inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.