Medzinárodná konferencia

Ochrana prírody v praxi

Prepracovaná medzinárodná ochranárska konferencia so špičkovými terénnymi exkurziami, všetko organizované a pod dohľadom popredných odborníkov na ochranu prírody z niekoľkých stredoeurópskych krajín, navyše s bohatým sprievodným programom v podobe nultého ročníka Ekofestivalu Slovensko, ktorý je určený pre štátnu ochranu prírody, mimovládne ochranárske organizácie, environmentálne šetrné firmy a širokú verejnosť. 

14.- 17.6. 2018

Výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko

Odborná konferencia a prednášky v Agrokomplexe v Nitre
+
zoologicko-botanické exkurzie
zamerané na aktívnu ochranu výkladných skríň Západoslovenskej ochrany prírody a južnej a severnej Moravy
=


unikátne viate piesky Záhoria - kriticky ohrozený biotop Európy,
najvyhlásenejšie slovenské a moravské slaniská,
prvá "súkromná ​firemná rezervácia" v SR - kozmické vtáčie lúky na Opavsku,
ukážkové stredné lesy Panónie,
geniálne skalné stepy Povážkého Inovca,
mokrade a ikonické stepy Podunajska,
lesostepy v Ponitrie...

Akcia ktorú si jednoducho nemôže nechať ujsť žiadny rodený ochranár,  hoc aj pochádza z ktoréhokoľvek kúta strednej Európy;) Prečo?

Je celá rada konferencií, ale táto bude iná a svojim spôsobom jedinečná. Je totiž koncipovaná poprednými odborníkmi z viacerých štátov tak, aby čo najlepšie a ideálne okamžite prevádzala najnovšie spôsoby modernej ochrany prírody do bežnej ochranárskej praxe. Zďaleka nejde len o vzájomnú výmenu praktických skúseností s aktívnou ochranou prírody v niekoľkých stredoeurópskych štátoch. Ide aj o zefektívnenie práce so širokou verejnosťou, inšpirovanie sa inovatívnymi postupmi a hlavne nadviazanie a spoločné koordinovanie úzkej, všestranne výhodnej spolupráce medzi progresívnymi krídlami vedcov, ochranárov, štátnych ochranárov, ale aj firiem, školských a vzdelávacích zariadení, záchranných staníc pre divoké zvieratá prípadne i zoologických záhrad. Jedným z čiastkových cieľov je aj pokus o prijatie záverečných výziev, cestovných máp a rozdelenie konkrétnych úloh v oblasti ochrany prírody.

>> VÝZVY A CIELE

>> PROGRAM KONFERENCIE

>> ORGANIZÁTORI A ODBORNÍ PORADCOVIA

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.