(Nový) vzťah človeka k prírode? Environmentálne angažované umenie

Zvláštne postavenie človeka vo svete so sebou prináša nielen výhody, ale aj zodpovednosť a záväzky. Umelci/-kyne (I. Cordal, G. Sabra, C. Mattison ...), ktorých tvorba vyzýva od apatie a skepticizmu k občianskemu aktivizmu nás inšpirujú k zmene nášho vzťahu k prírode prostredníctvom estetických zážitkov (pozitívnych i negatívnych), ktoré v kontakte s prírodou (aj s devastovanou) získavame. Prostredníctvom rôznych umeleckých foriem poukazujú na environmentálne problémy súčasnosti a etické dôsledky transformácie hodnotovej orientácie človeka. Materializmus, nadprodukcia a hyperkonzum okrem ďalších faktorov priviedli človeka na rázcestie. Želaný smer, ktorým by sme sa mali vydať si vyžaduje zmenu v myslení, cítení a konaní nielen vo vzťahu k prírode.

Prednášajúci:

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Kulturologička, aktuálne pôsobí na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. V rámci výskumnej činnosti sa venuje filozofii kultúry s dôrazom na výskum krízy kultúry aj v kontexte globálnej environmentálnej krízy. Je autorkou viacerých štúdií a príspevkov z konferencií, spoluautorkou monografických prác.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.