Medzinárodná konferencia

Ochrana prírody v praxi

Prepracovaná medzinárodná ochranárska konferencia so špičkovými terénnymi exkurziami, všetko organizované a pod dohľadom popredných odborníkov na ochranu prírody z niekoľkých stredoeurópskych krajín, navyše s bohatým sprievodným programom v podobe nultého ročníka Ekofestivalu Slovensko, ktorý je určený pre štátnu ochranu prírody, mimovládne ochranárske organizácie, environmentálne šetrné firmy a širokú verejnosť. 

14.- 17.6. 2018

Agroinštitút Nitra, Slovensko

Odborná konferencia a prednášky na Agroinštitúte v Nitre
+
zoologicko-botanické exkurzie
zamerané na aktívnu ochranu výkladných skríň Západoslovenskej ochrany prírody a južnej a severnej Moravy
=


unikátne viate piesky Záhoria - kriticky ohrozený biotop Európy,
najvyhlásenejšie slovenské a moravské slaniská,
prvá "súkromná ​firemná rezervácia" v SR - kozmické vtáčie lúky na Opavsku,
ukážkové stredné lesy Panónie,
geniálne skalné stepy Povážkého Inovca,
mokrade a ikonické stepy Podunajska,
lesostepy v Ponitrie...


Akcia ktorú si jednoducho nemôže nechať ujsť žiadny rodený ochranár,  hoc aj pochádza z ktoréhokoľvek kúta strednej Európy;) Prečo?

Je celá rada konferencií, ale táto bude iná a svojim spôsobom jedinečná. Je totiž koncipovaná poprednými odborníkmi z viacerých štátov tak, aby čo najlepšie a ideálne okamžite prevádzala najnovšie spôsoby modernej ochrany prírody do bežnej ochranárskej praxe. Zďaleka nejde len o vzájomnú výmenu praktických skúseností s aktívnou ochranou prírody v niekoľkých stredoeurópskych štátoch. Ide aj o zefektívnenie práce so širokou verejnosťou, inšpirovanie sa inovatívnymi postupmi a hlavne nadviazanie a spoločné koordinovanie úzkej, všestranne výhodnej spolupráce medzi progresívnymi krídlami vedcov, ochranárov, štátnych ochranárov, ale aj firiem, školských a vzdelávacích zariadení, záchranných staníc pre divoké zvieratá prípadne i zoologických záhrad. Jedným z čiastkových cieľov je aj pokus o prijatie záverečných výziev, cestovných máp a rozdelenie konkrétnych úloh v oblasti ochrany prírody.

Stručne o zmysle Medzinárodnej konferencie "Ochrana prírody v praxi" 2018


Zmyslom akcie je zdieľanie najnovších, vedecky i praxou osvedčených postupov modernej ochrany prírody, nadviazanie medziodborovej (vedci, štátne i mimovládni ochrancovia prírody) aj medzinárodnej spolupráce a hlavne pokus o zjednotenie názoru miestami názorovo (zrejme úplne zbytočne) roztrieštenej ochranárskej obce, v snahe vytvoriť a skoordinovať spoločný prúd, ktorý bude našu prírodu chrániť ešte efektívnejšie ako doteraz.

Štvrtok a piatok (14. - 16.6.) je zameraný na terénne exkurzie za príkladmi správnej praxe na západnom Slovensku a južnej Morave, ktoré budú prebiehať dopoludnia a popoludní. Predpokladáme predovšetkým účasť úradníkov štátnej ochrany prírody, vedcov, profesionálnych ochrancov prírody, ale v menšej miere aj amatérskych ochrancov prírody, učiteľov, študentov a pod.
Neskoré popoludnie a večer (Št, pi) bude v Nitre prebiehať odborná konferencia rozdelená na niekoľko častí. 
Vo štvrtok večer by mali byť načrtnuté základné výzvy a úlohy v ochrane prírody, počas dopoludňajších exkurzií bude príležitosť tieto výzvy neformálne prebrať (v autobuse, počas exkurzií) a v piatok večer (aj počas soboty) by sme mali prijať aspoň tie výzvy a úlohy, pri ktorých bude všeobecná zhoda.


Sobota 15.6. bude okrem samotného Ekofestivalu (pozri stránku o festivale) čiastočne venovaná Fóre o ochrane prírody, kde by sme sa mali snažiť doriešiť sporné body z predchádzajúcich dní. Na hlavnej scéne Ekofestivalu navyše pobeží blok ďalších prednášok, ktoré však už budú určené najmä pre širokú verejnosť. Večer bude zakončený nočnou prírodovednou exkurziou na Zobor (prírodná rezervácia Lupky), ktorá je určená tiež pre širokú verejnosť.

V nedeľu 16.6. bude celá akcia zakončená dennou exkurziou na Zobor (pre širokú verejnosť) a do VOJ, výcvikového priestoru Záhorie (najmä pre vopred nahlásených odborníkov).

Úlohy a uznesenie, ktoré nestihneme uzavrieť, by sme mali riešiť na ďalších ročníkoch medzinárodnej konferencie, ktorá by mala pokračovať rotovaním po štátoch strednej Európy. Zároveň by v Nitre mal každoročne pokračovať Ekofestival s konferenciami, ktorý bude zameraný na ďalšie témy úzko súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia (poľnohospodárstvo, ochrana vody, atď.).

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.