O niektorých dlhodobých problémov ochrany národných parkov SR

Termín prednášky: 22.8.2019

V prednáške bude .reč o vybraných dlhodobo neriešených či len "poriešovaných" problémoch ochrany ekosystémov v NP, ako sú problémy ich polohy a veľkosti, problémy lesných, vodných a nelesný.ch ekosystémov, problémy výchovy a vzťahov k verejnosti ako aj súvisiace problémy vedy, etiky a ideológií.

Prednášajúci:

Ing. Ján Topercer CSc.

Zdroj: https://myturiec.sme.sk/c/20554942/jan-topercer-fakty-konecne-dokazali-porazit-folklor.html

Stručný životopis:

Titul inžiniera získal na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Doktorandské štúdium (CSc.) absolvoval na Ústave experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V súčasnosti je členom redakčnej rady časopisu Reussia. Spomínaný časopis sa zaoberá  prírodovednou tematikou, týkajúcou sa Muránskej planiny a priľahlých častí Gemera a Horehronia. Je aktívnym ekológom a vedúcim projektu VEGA 1/9148/02 – Ekologické a geografické gradienty v rozšírení a početnosti vtákov v systéme vysokých pohorí a kotlín Západných Karpát. Pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: http://botanicka.gaya.sk/


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.