Činnosť Stráže prírody, jej oprávnenia a povinnosti

Termín prednášky: 23-24.8.2019

A. Kušš nám predstaví činnosť, oprávnenia a povinnosti Stráže prírody. Členovia- strážci prírody sú zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Ich úlohou je kontrolovať dianie vo zverenom území. Zaoberajú sa napríklad dodržiavaním platných predpisov na chránenóm území, monitorovaním výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov, vykonávaním rôznych opatrení na ochranu územia. Okrem samotnej ochrany je ich náplňou aj spolupráca s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR, či vlastníkmi a správcami pozemkov. Do ich pôsobenia spadá aj environmentálna výchova v teréne a na školách. O tom všetkom a ešte o niečo viac sa dozviete na ekofestivale v Nitre.

Zdroj: strazcaprirody.sk

Prednášajúci:

Anton Kušš

Stručný životopis:

Prednášajúci je členom Stráže prírody a predsedom OZ Stráž prírody Ponitrie.


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.