EKOFESTIVAL 2019

Základné informácie o podujatí

EKOFESTIVAL 2019

POZOR ZMENA TERMÍNU FESTIVALU!!!
Výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko


Hlavným cieľom nášho festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržatelného spôsobu života. Priestor ponúkneme aj firmám či malovýrobcom, ktorí sa zaoberajú rôznymi ekologickými témami ako sú napr. ekologické staviteľstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ekologické poľnohospodárstvo, lokálne a biopotraviny, ekodrogéria atď.


Hlavnou témou druhého ročníku nášho Ekofestivalu bude synergický efekt spolupráce v oblasti ochrany prírody. Práve kooperácia, zdieľanie informácii, vzájomná previazanosť a podpora ekologických organizácii je veľmi dôležitá, aby sme mohli účinne chrániť a prípadne aj zveľaďovať prírodné bohatstvo našej jedinečnej a jedinej planéty Zem.

Počas dvoch dní bude zabezpečený program prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní. Prvý deň (piatok) bude pripravený sprievodný program pre žiakov (MŠ, ZŠ, SŠ) a pre študentov vysokých škôl. Druhý deň (sobota) bude organizovaný program dostupný pre širokú verejnosť. Súčasťou podujatia bude aj "eko-jarmok", kde si budete môcť kúpiť kvalitné výrobky od regionálnych pestovateľov, výrobcov a remeselníkov. Na podujatí budú taktiež k dispozícii stánky s občerstvením z lokálnych a ekologických zdrojov a nebudú chýbať ani atrakcie pre najmenších.


>> PRE VYSTAVOVATEĽOV

>> PRE NÁVŠTEVNÍKOV

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.